Personvernerklæring

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Evidea AS
Postnummer/sted: 0376 Oslo

Organisasjonsnummer:  919294140MVA
E-postadresse: info2020@evidea.no
Nettsider med kontaktskjema: http://evidea.no

Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som etterspørres. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning.

Behandlingsansvarlig

Evidea AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Når du benytter vårt kontaktskjema, bestiller en tjeneste eller produkt eller går i behandling hos oss kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen vil du kunne bli bedt om å oppgi følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for
 • Stilling eller ansvarsområde
 • Hvilken bransje du jobber i
 • Hjemmesideadresse til virksomheten din
 • Opplysninger om hva slags bistand du eller ditt firma ønsker
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.
 • Helseopplysninger og kontaktinformasjon til pårørende dersom du starter i behandling hos oss

Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil vi kunne sende deg informasjon på bakgrunn av dette. Du kan når som helst trekke samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger. For opplysninger i pasientjournal gjelder egne bestemmelser.

Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon.  Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss f.eks. via. telefon. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal benytte vil også bli lagret.

Formålet med behandlingen

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • til gjennomføring av avtalte leveranser til deg eller din bedrift
 • til salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
 • til kundebehandling og informasjon om våre produkter
 • til å utarbeide statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre nettsidene og brukeropplevelsen
 • til å gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg
 • til å føre pasientjournal dersom du går i behandling hos oss

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • svare på din forespørsel
 • sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser
 • opprette og opprettholde en salgsdialog
 • sende deg informasjon som kan være av interesse for deg
 • legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du har valgt å motta
 • ivareta lovkrav og faglige hensyn dersom du mottar helsehjelp fra oss

Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter
 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon
 • Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med behandlingen, deretter sletter vi informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Evidea AS eller representanter for oss de siste 2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller via kontaktskjema.

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til å motta regelmessige e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du ditt ansettelsesforhold i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

Egne bestemmelser gjelder for pasientjournaler der vi har lagringsplikt. Pasientjournaler lagers som hovedregel i 10 år etter siste oppføring og deretter så lenge det antas å være bruk for dem.

Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for de ansatte i virksomheten som har bruk for opplysningene i forbindelse med salg, markedsføring og utførelse av arbeidsoppgaver knyttet til tjenestene du benytter.

Informasjonsdeling med tredjepart

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Personopplysninger deles med underleverandører vi benytter i drift og vedlikehold av våre nettsider og eventuelle testverktøy benyttet som del av leveransen til deg eller din bedrift. Dersom vi har avtalt at en underleverandør utfører hele eller deler av leveransen til deg eller din bedrift, deler vi de personopplysningene med underleverandøren som er nødvendige for utførelse av oppdraget. Våre underleverandører bruker ikke dine personopplysninger til andre formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen med mindre du har gitt samtykke til dette.

Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares lokalt hos Evidea AS. I den grad det er nødvendig for å ivareta formålene angitt i denne personvernerklæringen, herunder leveransen av tjenestene til deg og din bedrift, vil personopplysninger også kunne lagres i de av våre underleverandørers systemer som benyttes til journaler, videosamtaler og drift av nettsider, e-post og testverktøy.

Dine rettigheter til innsyn, retting, sletting og flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det.

Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for oppstår informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre du både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Du skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Se vår informasjonskapselerklæring for nærmere detaljer.

E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Vi tar vare på relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og jevnlig gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til andre ansatte.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.