Om oss

Evidea ble etablert av fire psykologer i 2008 og ble aksjeselskap i 2017. Evidea driver vitenskapelig basert tjenesteyting innen teamutvikling, organisasjonsutvikling og relatert virksomhet. Selskapet yter også kliniske psykologtjenester. Evidea er etablert i Oslo. Vi har for tiden ikke egne lokaler, da vi for det meste arbeider ute hos bedriftskunder og i videomøter over nettet. 

Olaf Reisegg er utdannet ved Universitetet i Oslo og har lang erfaring både som terapeut og som rådgiver innen organisasjonspsykologi for bedrifter. Evidea drar veksler på et stort nettverk av fagpersoner med høy kompetanse innen psykologi og organisasjonspsykologi.