Teamutvikling for bærekraftig samarbeid

interaksjonsdiagram

Teamutvikling handler i stor grad om å frigjøre ressursene som ligger i teamet gjennom respektfullt og konstruktivt samarbeid.  Mest mulig av utviklingsarbeidet bør skje i reelle samarbeidssituasjoner på arbeidsplassen.

Vi tar utgangspunkt i samspillet slik det faktisk er, og bruker forskningsbaserte verktøy i analyse og visuell framstilling av teamets kommunikasjon. Gjennom tett oppfølging og veiledning støtter vi teamet og hver enkelt i å få mer ut av samarbeidet.